BASES REGULADORES

BASES DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS PRIORITZEM ALFARA

 • Document dissenyat per l’equip impulsor dels Pressupostos Participatius 鈥淧rioritzem Alfara鈥.
 • Respectu贸s amb l’煤s del llenguatge inclusiu.

 1. INTRODUCCI脫

L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca posa en marxa una nova edici贸 dels Pressupostos Participatius sota la denominaci贸 鈥Prioritzem Alfara. Els Pressupostos Participatius es configuren como una de les estrat猫gies de participaci贸 ciutadana mitjan莽ant la qual es pret茅n implicar 聽el ve茂nat, tant de manera directa com a trav茅s del Consell Ve茂nal, en els processos de presa de decisions p煤bliques locals.

Aquest projecte est脿 finan莽at per la l铆nia de subvencions en mat猫ria de promoci贸 de la participaci贸 ciutadana que ofereix conjuntament la Generalitat Valenciana i la Diputaci贸 de Val猫ncia. L’edici贸 d’enguany compta amb l’experi猫ncia adquirida durant els processos anteriors i es fonamenta en el que es disposa en el Reglament de Participaci贸 Ciutadana de l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca.

En el present document, aprovat per part del Consell Ve茂nal[1] i la Junta de Govern Local, s’estableixen聽 les bases i la metodologia a seguir en aquesta edici贸 dels Pressupostos Participatius 2022, aix铆 com la calendaritzaci贸 de cadascuna de les seues fases, i els requisits per a participar i presentar propostes per part de la ciutadania.

Aix铆 doncs, mitjan莽ant aquest proc茅s, les ve茂nes i els ve茂ns d’Alfara del Patriarca poden decidir de manera directa en qu猫 utilitzar el 10% del total del cap铆tol d’inversions del pressupost municipal[2]. En concret, l’import destinat a aquest projecte 茅s de 25.000 鈧.

 1. FASES

COMUNICACI脫 RECOLLIDA DE PROPOSTES ESTUDI DE VIABILITAT T脠CNICA DE LES PROPOSTES OBERTURA DE LA VOTACI脫 CIUTADANA EXECUCI脫 DELS PROJECTES
Del 3 al 13 d’octubre de 2023 Del 13 al 25 d’octubre de 2023 Del 聽26 al聽 31 d’octubre聽 de 2023 Del 1 al 16 de febrer de 2024. A partir de mar莽 de 2024.

 1. METODOLOGIA:

1. COMUNICACI脫: del 3 al 13 d’octubre de 2023

Amb aquesta fase es pret茅n donar a con茅ixer la iniciativa de l’Ajuntament 聽d’Alfara del Patriarca i que aplegue al conjunt del ve茂nat del municipi per a fomentar la seua participaci贸.

Per a aquesta finalitat, en aquesta primera fase es faran tasques de repart domiciliari del d铆ptic del projecte i/o una campanya mitjan莽ant xarxes socials municipals i el Portal de Participaci贸 Ciutadana d’Alfara del Patriarca.

2. RECOLLIDA DE PROPOSTES: del 13 al 25 d’octubre de 2023

La recollida de propostes es podr脿 realitzar mitjan莽ant tres modalitats:

 1. PRESENCIALMENT | URNES PARTICIPATIVES: s’haur脿 de depositar el 鈥淏utllet铆 de Proposta鈥 en les urnes distribu茂des en les seg眉ents instal路lacions municipals:
 • Biblioteca Municipal: C. Don Emilio Ram贸n Llin
 • Ajuntament: Pla莽a Sant Joan de Ribera, 4,
 • Poliesportiu Municipal: Senda S茅nia, 1
 • Llar dels Jubilats: C. Bonifaci Ferrer, 2

De manera paral路lela, es duran a terme 2 campanyes a peu de carrer, on es podr脿 depositar el 鈥淏utllet铆 de Proposta鈥 comptant amb l’assist猫ncia t猫cnica del personal especialitzat en mat猫ria de participaci贸 ciutadana.

Cada 鈥淏utllet铆 de Proposta鈥 contindr脿 les seg眉ents dades identificatives de la iniciativa:

 • Nom i cognoms:
 • Data de naixement:
 • Correu electr貌nic:
 • Tel猫fon m貌bil:
 • Proposta 1: T铆tol de la proposta (resumit):
 • Descripci贸 de la proposta: (deixar un box per a emplenar)
 • Proposta 2: T铆tol de la proposta (resumit):
 • Descripci贸 de la proposta: (deixar un box per a emplenar)

Podr脿s obtenir el butllet铆 de proposta directament als tr铆ptics disponibles als punts de votaci贸. Tamb茅 el pots descarregar i imprimir a trav茅s del apartat “materials” d’aquesta web.

 1. ONLINE | PORTAL DE PARTICIPACI脫 CIUTADANA d’Alfara del Patriarca: mitjan莽ant la web 聽 聽鈥渨ww.participacio.alfaradelpatriarca.es鈥 en l’apartat Pressupostos Participatius > Envia la teua proposta es podran presentar propostes ciutadanes en el per铆ode indicat per a aquesta fase. Les dades identificaries de la iniciativa sol路licitats seran les mateixes que en l’anterior modalitat.
 1. CONSELL VE脧NAL: aquest 貌rgan de participaci贸 ciutadana tindr脿 la potestat de presentar iniciatives.

聽聽

NOTA: Totes les propostes (independentment de la manera de presentar-les) seran estudiades i pressupostades amb la mateixa validesa i prioritat.

NOTA 2: No 茅s necessari estar empadronat/a聽 a Alfara del Patriarca per a participar en aquesta fase.

3. ESTUDI DE LA VIABILITAT T脠CNICA DE LES PROPOSTES: del 26 al聽 31 d’octubre聽 de 2023

Es configurar脿 el Grup Dinamitzador dels Pressupostos ParticipatiusPrioritzem Alfara鈥, compost per personal t猫cnic municipal i una persona de la 聽coordinaci贸 externa del projecte.

Aquest grup ser脿 l’encarregat de valorar la viabilitat legal, t猫cnica i econ貌mica de cada proposta conforme als criteris disposats en les presents bases. Aquesta fase es realitza d’acord amb els apartats tercer i quart de l’article 14 del Reglament de Participaci贸 Ciutadana sobre el procediment i les fases de treball dels Pressupostos Participatius.

L’Ajuntament 聽d’Alfara del Patriarca nomenar脿, per Decret d鈥橝lcaldia , al personal t猫cnic municipal que compondr脿 aquest Grup Dinamitzador, havent-se d’aquest publicar en la Seu Electr貌nica de l’Ajuntament i en el Portal de Participaci贸 Ciutadana.

Aquest Grup de Dinamitzaci贸 emetr脿 un informe resolutori sobre les propostes acceptades i rebutjades per a la posterior fase de votaci贸 ciutadana. Aquest informe es far脿 p煤blic 聽en el Portal de Participaci贸 Ciutadana d’Alfara del Patriarca, i en ell s’inclour脿 el cost aproximat de cada projecte en cada modalitat.

Els criteris per a seleccionar les propostes que passen a la seg眉ent fase es definiran sobre la base d’aquests criteris:

 • Compet猫ncia municipal en la mat猫ria.
 • Projecte que afecte el terme municipal d’Alfara del Patriarca.
 • No contradir plans aprovats pel consistori.
 • Ser t猫cnicament realitzables.
 • Ser econ貌micament viables.
 • Actuacions que no estiguen ja programades o en vies de fer-ho.
 • Respectar la normativa vigent.
 • Impacte mediambiental.
 • Falta de nivell de concreci贸.
 • Impacte cap a les persones en situaci贸 de risc o exclusi贸 social.
 • N煤mero de poblaci贸 afectada.
 • Que no suposen subvencions a entitats o compromisos d’aquestes davant altres entitats p煤bliques supramunicipals.
 • Que la despesa proposada siga respectuosa amb la igualtat de g猫nere.

NOTA: s’enviar脿 un correu electr貌nic a la persona la proposta de la qual haja sigut rebutjada, indicant-li el/els motiu/s de desestimaci贸 considerat/s per part del Grup Dinamitzador dels Pressupostos Participatius 鈥Prioritzem Alfara.

4. OBERTURA DE LA VOTACI脫 CIUTADANA: del 1 al 16 de febrer de 2024.

Una vegada el Grup de Dinamitzaci贸 de les Propostes dels Pressupostos Participatius 鈥Prioritzem Alfara鈥 emeta l’informe amb les propostes que passen a aquesta fase de Votaci贸 Ciutadana, el llistat d’aquestes聽 es publicar脿 en el Portal de Participaci贸 Ciutadana d’Alfara del Patriarca.

Per a participar en les votacions les persones han d’estar inscrites en el Padr贸 Municipal a data d’1 de setembre de 2022 i haver complit almenys els 16 anys en aquesta mateixa data.

脡s obligatori registrar-se en el Portal de Participaci贸 Ciutadana d’Alfara del Patriarca i acceptar les seues condicions d’煤s.

Les votacions s贸n an貌nimes i no deixen empremta digital en la plataforma de Participaci贸 Ciutadana d’Alfara del Patriarca sobre el sentit dels vots de la persona participant.

L’equip impulsor del projecte facilitar脿 les votacions en el Portal de Participaci贸 Ciutadana d’Alfara del Patriarca amb campanyes a peu de carrer a aquelles persones amb dificultats en l’acc茅s a les Noves Tecnologies de la Informaci贸 i Comunicaci贸.

Cada ciutad脿/a podr脿 emetre el seu vot fins a tres propostes ciutadanes i variar el sentit d’aquest fins al dia i hora de tancament de les votacions, que s’estableix en les 20 hores del 16 de febrer de 2023.

Els projectes triats seran els que aconseguisquen el major nombre de vots registrats, fins a esgotar l’import assignat, 25.000 鈧

L’acta d’escrutini final es far脿 p煤blica en el Portal de Participaci贸 Ciutadana i en les xarxes socials municipals.

5. EXECUCI脫 DE PROJECTES: a partir de mar莽 de 2024.

L’execuci贸 dels projectes es realitzar脿 a partir de gener de 2024 a iniciativa de la regidoria corresponent (segons els projectes guanyadors) al costat del Departament de Contractaci贸 de l’Ajuntament 聽d’Alfara del Patriarca i sota la coordinaci贸 de la聽 regidoria de Participaci贸 Ciutadana.

Els projectes triats s’aniran executant, pr猫via habilitaci贸 del cr猫dit pressupostari corresponent, d’acord amb la normativa de contractaci贸 p煤blica.

Durant aquest temps, la regidoria de Participaci贸 Ciutadana informar脿, en primer lloc, als/les ve茂ns/nes les propostes dels quals hagen sigut triades de l’estat d’execuci贸 d’aquestes.

Posteriorment, el Consell Ve茂nal d’Alfara del Patriarca dur脿 a terme el seguiment i l’avaluaci贸 sobre l’estat de l’execuci贸 de les iniciatives guanyadores. Aquesta avaluaci贸 es realitzar脿 mitjan莽ant el contacte directe amb les persones responsables de l’execuci贸 del projecte i la respectiva regidoria.

M脡S INFORMACI脫 O INCID脠NCIES:

Tel猫fon assist猫ncia t猫cnica: 96 311 02 66 Ext. 4 (EQU脌LITAT, participaci贸 i igualtat)

Correu: alfaradelpatriarca@equalitat.es

Facebook: @ajuntamentAlfaradelpatriarca / @equalitat

Twitter: @Alfarajuntament / @equalitat

Instagram: @aj_alfaradelpatriarca / @equalitat

“BUTLLET脥 DE PROPOSTA”

Ompli tants butlletins com desitge i deposita鈥檒s en les urnes que se situaran en els edificis municipals d’Alfara del Patriarca destinats a aquest efecte .

Llitja detingudament les bases dels Pressupostos Participatius 鈥Prioritzem Alfaraper a con茅ixer la metodologia i els terminis.

 • Nom i cognoms:
 • Data de naixement:
 • Correu electr貌nic:
 • Tel猫fon m貌bil:
 • Proposta 1: T铆tol de la proposta (resumit):
 • Descripci贸 de la proposta: (deixar un box per a emplenar)
 • Proposta 2: T铆tol de la proposta (resumit):
 • Descripci贸 de la proposta: (deixar un box per a emplenar)

Totes les dades proporcionades seran tractats sobre la base del RGPD i seran utilitzats EXCLUSIVAMENT per a gestionar les propostes presentades per la ciutadania en els PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2023 d’Alfara del Patriarca.

[1] D’acord amb el que s’estableix en l’art. 13.3 del Reglament de Participaci贸 Ciutadana de l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca.

[2]Art铆cle 13.2 del Reglament de Participaci贸 Ciutadana.

Abrir chat
1
Hola 👋
驴En qu茅 podemos ayudarte?